ජංගම දුරකථන
+86 13736381117
විද්යුත් තැපෑල
yqwnrsales@foxmail.com

ස්වයං-අගුලු දැමීමේ ස්විචයක් නොමැත