ජංගම දුරකථන
+86 13736381117
විද්යුත් තැපෑල
yqwnrsales@foxmail.com
wnr
wnr2
wnr.3
 • promote01
 • promote02

අපගේ නිෂ්පාදන

සැබෑ කරුණු

අපට මෙහි සුපිරි කරුණු කිහිපයක් තිබේ

 • More than 200 employeesMore than 200 employees

  සේවකයින් 200 කට වැඩි පිරිසක්

 • With 5000 ㎡ production areaWith 5000 ㎡ production area

  5000 ㎡ නිෂ්පාදන ප්‍රදේශයක් සමඟ

 • Professional manufacturersProfessional manufacturers

  වෘත්තීය නිෂ්පාදකයින්

අයදුම්පත්