ජංගම දුරකථන
+86 13736381117
විද්යුත් තැපෑල
yqwnrsales@foxmail.com

ෆියුස් හෝල්ඩර් / බැටරි සම්බන්ධකය